Oferta

Oferta

W ramach prowadzonej przez nas działalności świadczymy usługi z zakresu:

Budownictwa drogowego:
Wykonujemy nawierzchnie z:
- kostki brukowej: kamiennej i betonowej
- mas mineralno bitumicznych
- betonów
- kruszyw łamanych i naturalnych
- płyt betonowych, drogowych i chodnikowych

Ponadto wykonujemy:

- projekty drogowe
- projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu na terenie Warszawy
- wprowadzenie docelowych i czasowych organizacji ruchu
- mycie i renowacja kostki brukowej

Architektury krajobrazu:
Kompleksowe wykonanie terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej i osiedlach mieszkaniowych (począwszy od projektu po realizację):

- inwentaryzacja i gospodarka drzewostanu
- nasadzenia drzew i krzewów
- zielone dachy, zielone ściany
- przesadzenia dużych drzew
- architektura ogrodowa
- systemy nawadniania